JLR SCHAKELT OVER OP EMISSIEVRIJ OPLADEN ONDERWEG MET EERSTE ACCU-ENERGIEOPSLAGSYSTEEM DAT GEBRUIK MAAKT VAN OUDE RANGE ROVER ACCU’S

  • JLR heeft een nieuw, mobiel Battery Energy Storage System (BESS) ontwikkeld dat gebruik maakt van oude Range Rover en Range Rover Sport Electric Hybrid (PHEV) accu’s 
  • Dit systeem, ontwikkeld in samenwerking met het energieopslagbedrijf Allye Energy, is het eerste BESS dat commercieel beschikbaar is met JLR accupakketten
  • Elk BESS bevat zeven hergebruikte accu’s en kan 270 kWh energie opslaan – bijna een maand stroom voor een gemiddeld gezin*
  • Het ingenieursteam van JLR zal als eerste het BESS, dat tot negen Range Rover ’Electric Hybrids tegelijk volledig kan opladen, gebruiken om emissievrij op te laden tijdens tests voor de nieuwe Range Rover Electric, die later dit jaar wordt gelanceerd
  • Het BESS zal goed zijn voor meer dan 1.000 testuren. Zo wordt in de loop van een jaar meer dan 15.494 kg CO2 bespaard – gelijk aan een passagier die zeven retourvluchten van Londen naar New York maakt**
  • Het initiatief toont aan dat JLR de principes van de circulaire economie toepast en nieuwe waarde genereert voor EV-accu’s door ze te hergebruiken voor energieopslag voordat ze worden gerecycleerd
  • Ondersteunt het doel van JLR’s Reimagine-strategie om tegen 2039 koolstofneutraal te zijn voor de hele toeleveringsketen, producten en activiteiten

JLR is een samenwerking aangegaan met Allye Energy, een start-up op het gebied van energieopslag, om een nieuw Battery Energy Storage System (BESS) te ontwikkelen dat onderweg stroom levert zonder uitstoot.

Een enkel Allye MAX BESS bevat zeven hergebruikte Range Rover en Range Rover Sport Electric Hybrid (PHEV) accupakketten. Die worden eenvoudig uit de voertuigen verwijderd en in aangepaste rekken geplaatst, zonder onnodige extra verwerking. Volledig opgeladen kan elk BESS 270 kWh energie opslaan, genoeg om een gemiddeld gezin bijna een maand van stroom te voorzien*.

Het BESS, dat als eerste werkt met hergebruikte Range Rover accu’s van JLR, kan tot negen Range Rover Electric Hybrids tegelijk opladen en is ontworpen om eenvoudig zelf te worden opgeladen door het aan te sluiten op elke CCS-geschikte voertuiglader met dezelfde ingang als JLR’s bestaande aanbod van PHEV’s en BEV’s. Bovendien kan het dankzij de multi-input connectiviteit via powerlock-aansluitingen worden aangesloten op hernieuwbare energie op vaste of niet-netgekoppelde locaties.

Het MAX BESS kan worden gebruikt ter vervanging van dieselgeneratoren, waar de auto-industrie van oudsher op vertrouwt, voor de stroomvoorziening van niet-netgekoppelde voertuiglanceringen, evenementen en voertuigtests in afgelegen gebieden. Het ingenieursteam van JLR maakt als eerste gebruik van het nieuwe BESS, dat emissievrije energie levert tijdens het testen van de nieuwe Range Rover Electric, die later dit jaar op de markt komt.

De gemiddelde dieselgenerator verbruikt 16 liter brandstof per uur, wat overeenkomt met een dagelijks totaal van 129,12 kg CO2 voor drie uur gebruik***. Het ingenieursteam van JLR zal het BESS gebruiken om meer dan 1.000 testuren lang stroom te leveren. Zo wordt in de loop van een jaar meer dan 15.494 kg CO2 bespaard – gelijk aan een passagier die zeven retourvluchten van Londen naar New York maakt.

Het veelzijdige BESS weegt minder dan 3,5 ton, en kan dus volledig mobiel of stationair zijn, om energieopslag te bieden aan retailers of locaties van JLR. Dit zou JLR’s netwerk van meer dan 3.000 retailers helpen om beter gebruik te maken van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, en om als energiebuffer te dienen ter ondersteuning van snelladen op plaatsen waar de lokale netaansluiting mogelijk beperkt is. Het systeem zal ook commercieel beschikbaar zijn voor gebruik buiten JLR.

Als onderdeel van zijn Reimagine-strategie investeert JLR 15 miljard pond in elektrificering door een uitgebreid EV-ecosysteem op poten te zetten. Hierbij wordt ook gekeken naar de volledige levenscyclus van EV-accu’s, een van de nieuwe circulaire bedrijfsmodellen die JLR onderzoekt op het gebied van energieopslag en daarbuiten.

Een voorbeeld van hoe het BESS in de praktijk wordt ingezet bij de ontwikkeling van de Range Rover Electric, zijn de duurtesten van het ingenieursteam op afgelegen locaties in het terrein, waar enkel beperkte stroomaansluitingen beschikbaar zijn die alleen langzaam opladen mogelijk maken. De ingenieurs kunnen het BESS tijdens het testen ‘bijtanken’ met een beperkte stroomtoevoer en de stroom vervolgens overbrengen naar de Range Rover Electric via snelladen vanuit het BESS, veel sneller dan wanneer de auto rechtstreeks via netvoeding wordt opgeladen. Door op deze manier te werken, kan het testen veel sneller worden afgerond dan normaal mogelijk zou zijn.

Voorspeld wordt dat de waardeketen van accu’s tussen 2022 en 2030 jaarlijks met 30 procent zal groeien en een waarde van meer dan 400 miljard dollar zal bereiken.  Het aanbod van hergebruikte accu’s voor stationaire toepassingen zou tegen 2030 meer dan 200 gigawattuur per jaar kunnen bedragen, goed voor een wereldwijde waarde van meer dan 30 miljard dollar****.

De accu’s van JLR zijn ontworpen volgens de strengste normen en kunnen veilig worden ingezet in energiearme situaties zodra hun conditie niet meer voldoet aan de eisen voor elektrische voertuigen, waarbij meestal een restcapaciteit van 70-80% overblijft.  Na dergelijk hergebruik zal JLR de accu’s recycleren, zodat de grondstoffen kunnen worden teruggewonnen voor hergebruik als onderdeel van een echte circulaire economie. 

François Dossa, Executive Director, Strategy & Sustainability bij JLR, verklaarde: “Centraal in onze Reimagine-strategie staat een mentaliteitsverandering om circulaire in plaats van lineaire bedrijfsmodellen te overwegen. Deze accu-innovatie en samenwerking met Allye laat zien welke waarde we kunnen creëren door accu’s te hergebruiken, bijvoorbeeld die van onze Range Rover modellen. We creëren nieuwe waarde uit gebruikte goederen die anders direct gerecycleerd zouden worden, we houden ze langer in gebruik en bieden innovatieve oplossingen voor de opslag van hernieuwbare energie.”

Reuben Chorley, Sustainable Industrial Operations Director bij JLR, verklaarde: “We zijn verheugd om met Allye Energy samen te werken aan dit duurzaamheidsproject van de volgende generatie. Het zal helpen om het potentieel van onze ambities op het gebied van een circulaire toeleveringsketen te demonstreren. Het ontwikkelen van projecten met hergebruikte accu’s zoals deze is cruciaal als we van duurzaamheid een realiteit willen maken bij JLR en ons op weg willen helpen naar het behalen van onze ‘carbon net zero’-doelstelling tegen 2039.”

Allye is een DeepTech start-up die gedistribueerde energieopslag aan de rand van het elektriciteitsnet ontwikkelt, waarbij accu’s de laatste stap vormen en elektriciteit rechtstreeks aan de consument leveren.

Jonathan Carrier, CEO van Allye, verklaarde: “Onze samenwerking met JLR is een voorbeeld van onze gezamenlijke inzet voor duurzame innovatie, die ons dichter bij een toekomst brengt die wordt aangedreven door schone energieoplossingen. Het gebruik van Range Rover Electric Hybrid-accu’s in de MAX onderstreept Allye’s agnostische benadering van de integratie van accu’s uit verschillende modellen, met verschillende gezondheidstoestanden (SoH) en celchemie om de efficiëntie en duurzaamheid te maximaliseren. Het Allye-team is Andrew Whitworth en het Battery Business Unit-team bij JLR dankbaar voor hun inzet voor accu-innovatie in een gesloten kring. We kijken uit naar onze verdere samenwerking en de kans om elke JLR accu een tweede leven te geven in energieopslag.”

Het initiatief bouwt voort op de eerder aangekondigde samenwerking met Wykes Engineering Ltd, waarbij oude Jaguar I-PACE accu’s worden gebruikt in een van de grootste energieopslagsystemen in het Verenigd Koninkrijk. Dit park voor hernieuwbare energie in Chelveston (Northamptonshire) helpt om het elektriciteitsnet in balans te houden; het door Allye gebouwde BESS is de eerste keer dat JLR in energieopslagsystemen gebruik heeft gemaakt van volledige Range Rover Electric Hybrid-accu’s, een voorloper van Range Rover BEV-accu’s, die dezelfde modulestructuur hebben.


* Gebaseerd op het gemiddelde huishouden in België dat 2.944 kWh elektriciteit per jaar verbruikt (Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik | Eneco)
** Gebaseerd op een passagier die een retourvlucht maakt met een Boeing 787 van Londen Heathrow naar New York JFK die 2,2 t CO2 verbruikt. – 15.494 kg gedeeld door 2,2 = 7,042
*** Gebaseerd op de berekening van 1 liter = 2,69 kg CO2, vermenigvuldigd met 16 = 43,04 kg. 16 liter diesel per uur = 43,04 kg CO2, x 3 uur x 120 dagen = 15.494 kg CO2 per jaar.
**** McKinsey, Second-life EV batteries: The newest value pool in energy storage en McKinsey, Battery 2030: Resilient, sustainable, and circular